اطلاع از قیمت ها توسط SMS

جهت دریافت قیمت به روز سنگ آهن و کرومیت شماره موبایل خود را وارد کنید


09:54:12 تاریخ آخرین بروز رسانی 28 مهر 1395
Country Product Grade FOB B.Abbas CFR China
ایران سنگ آهن مگنتیت 62-61% 32.2 42.6
ایران سنگ آهن مگنتیت 61-60% 30.7 41
ایران سنگ آهن مگنتیت 60-59% 29.2 38.6
ایران سنگ آهن مگنتیت 59-58% 26.7 37.1
ایران سنگ آهن مگنتیت 58-57% 24.8 35.2
ایران سنگ آهن مگنتیت 57-56% 22.6 33
ایران سنگ آهن مگنتیت 56-55% 21 30.4
ایران سنگ آهن مگنتیت 55-54% 18.4 28.8
ایران سنگ آهن مگنتیت 54-53% 16.7 27.1
ایران سنگ آهن مگنتیت 53-52% 14.6 25
ایران سنگ آهن مگنتیت 52-51% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 62-61% 31.1 41.5
ایران سنگ آهن هماتیت 61-60% 29.6 40
ایران سنگ آهن هماتیت 60-59% 27.4 38
ایران سنگ آهن هماتیت 59-58% 24.5 34.9
ایران سنگ آهن هماتیت 58-57% 23.1 33.5
ایران سنگ آهن هماتیت 57-56% 21.2 31.6
ایران سنگ آهن هماتیت 56-55% 19.2 29.6
ایران سنگ آهن هماتیت 55-54% 17.5 27.3
ایران سنگ آهن هماتیت 54-53% 16.2 26.2
ایران سنگ آهن هماتیت 53-52% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 52-51% - -
ایران کرومیت - کلوخه 40-42% 625-655 هزار تومان 210-220$
ایران کرومیت - کلوخه 38-40% 540-570 هزار تومان 190-200$
ایران کرومیت - کلوخه 36-38% 470-500 هزار تومان 170-180$
ایران زغال سنگ 6000kc 2150000ریال -
ایران کنسانتره سنگ آهن 67% 55 65.4
ایران کنسانتره سنگ آهن 66% 53 63.4
ایران کنسانتره سنگ آهن 65% 52 62.4

پیشنهاد فروش ( 767 )

No Flash Plugin Available.