اطلاع از قیمت ها توسط SMS

جهت دریافت قیمت به روز سنگ آهن و کرومیت شماره موبایل خود را وارد کنید


10:50:11 تاریخ آخرین بروز رسانی 16 آذر 1395
Country Product Grade FOB B.Abbas CFR China
ایران سنگ آهن مگنتیت 62-61% 47.1 59.6
ایران سنگ آهن مگنتیت 61-60% 45.1 57.6
ایران سنگ آهن مگنتیت 60-59% 42.8 55.3
ایران سنگ آهن مگنتیت 59-58% 39.9 52.4
ایران سنگ آهن مگنتیت 58-57% 37.8 50.3
ایران سنگ آهن مگنتیت 57-56% 35.4 47.9
ایران سنگ آهن مگنتیت 56-55% 32.9 45.4
ایران سنگ آهن مگنتیت 55-54% 30.2 42.7
ایران سنگ آهن مگنتیت 54-53% 27.5 40
ایران سنگ آهن مگنتیت 53-52% 25.4 37.9
ایران سنگ آهن مگنتیت 52-51% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 62-61% 44.8 57.3
ایران سنگ آهن هماتیت 61-60% 42.9 55.4
ایران سنگ آهن هماتیت 60-59% 40.3 52.8
ایران سنگ آهن هماتیت 59-58% 37.7 50.2
ایران سنگ آهن هماتیت 58-57% 35.4 47.9
ایران سنگ آهن هماتیت 57-56% 33.2 45.7
ایران سنگ آهن هماتیت 56-55% 30.5 43
ایران سنگ آهن هماتیت 55-54% 27.7 40.2
ایران سنگ آهن هماتیت 54-53% 25 37.5
ایران سنگ آهن هماتیت 53-52% 0 0
ایران سنگ آهن هماتیت 52-51% - -
ایران کرومیت - کلوخه 40-42% 1380-1400 میلیون تومان 420-425$
ایران کرومیت - کلوخه 38-40% 1300-1310 میلیون تومان 400-410$
ایران کرومیت - کلوخه 36-38% 1220-1230 میلیون تومان 380-390$
ایران زغال سنگ 6000kc 2150000ریال -
ایران کنسانتره سنگ آهن 67% 77.2 89.7
ایران کنسانتره سنگ آهن 66% 75.2 87.7
ایران کنسانتره سنگ آهن 65% 74.2 86.7

پیشنهاد فروش ( 787 )

No Flash Plugin Available.