02188678487 - 8653280902782
02188678488 - 8653280902781
فارسی 英语
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
finalSlider
silde2
silde3
silde5
silde4
silde5
silde6
silde7
silde8
Slide background

Foreign Quotes For Imported IroneOre In China

Cash

  4,177Tuman          

Draft

4,220Tuman

US$ 1=Y6.6118

Last Upadate

12/08/2017
Product Grade FOB CFR FOT(TUMAN)
Magnetite Fines
62-61% $39/1
$55
61-60% $36/7
$52/6
60-59% $34/7
$50/6
Hematite Fines
62-61% $35/3
$51/2
61-60% $33/2
$49/1
60-59% $31
$46/9
Concentrates
67% $73/7
$89/6
66% $71/7
$87/6
65% $70/7
$86/6

Chromite
42% $250

Foreign Quotes For Imported IroneOre In China

گزارش انحصاری یومتال

مهم ترین اخبار یومتال

آگهی های فروش

جای تبلیغ شما

اخبار حوزه معادن فلزی

پیوندهای مرتبط