خرید مواد معدنی

سنگ آهن

Fe Total :کنسانتره وگندله آهن

Feo :65و63

تناژ :به دلخواه

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :روز

آنالیز محموله :download

21 ارديبهشت 1394

سنگ آهن

Fe Total :کنسانتره وگندله آهن

Feo :65و63

تناژ :به دلخواه

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :روز

آنالیز محموله :download

21 ارديبهشت 1394

سنگ آهن

Fe Total :65.56

Feo :12.18

تناژ :85000تن

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :خراسان رضوی

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :47000تومان

آنالیز محموله :download

20 ارديبهشت 1394

سنگ آهن

Fe Total :60-61

Feo :15

تناژ :15000 تن ماهيانه

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :سنگان خواف

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :قيمت روز منطقه

آنالیز محموله :download

08 ارديبهشت 1394

سنگ آهن

Fe Total :40

Feo :15

تناژ :175000

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :سنگان خواف

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :٢٠٠٠٠

آنالیز محموله :download

08 ارديبهشت 1394

سنگ آهن

Fe Total :40

Feo :15

تناژ :175000

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :سنگان خواف

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :٢٠٠٠٠

آنالیز محموله :download

08 ارديبهشت 1394