خرید مواد معدنی

سنگ آهن

Fe Total :58

Feo :18

تناژ :3000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :تفاوقی

آنالیز محموله :download

20 خرداد 1394

سنگ آهن

Fe Total :40تا63

Feo :

تناژ :20000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :میانه

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :بقیمت روزیومیتال

آنالیز محموله :download

19 خرداد 1394

کرومیت

Cr204 :

Mgo :

تناژ :1000 تن

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :بندرعباس

تحویل :FOB (بارگیری داخل کشتی یا کانتینر)

قیمت :مذاکره

آنالیز محموله :download

16 خرداد 1394

کرومیت

Cr204 :

Mgo :

تناژ :1000 تن ماهیانه

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :بندرعباس

تحویل :FOB (بارگیری داخل کشتی یا کانتینر)

قیمت :425

آنالیز محموله :download

12 خرداد 1394

سنگ آهن

Fe Total :50-52

Feo :

تناژ :35000

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :ساغند یزد

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

12 خرداد 1394

سنگ آهن

Fe Total :66-65 کنسانتره

Feo :

تناژ :100000 نت

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :بندر

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :210000 تومان

آنالیز محموله :download

02 خرداد 1394