خرید مواد معدنی

سنگ آهن

Fe Total :63-64

Feo :2

تناژ :10000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :تبریز .میانه

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :قیمت روز یومیتال

آنالیز محموله :download

22 آبان 1395

سنگ آهن

Fe Total :55%

Feo :1%

تناژ :10000

سایز :لامپ (10 - 40)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :45هزارتومان

آنالیز محموله :download

08 آبان 1395

کرومیت

Cr204 :

Mgo :

تناژ :1000

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :خراسان

تحویل :FOB (بارگیری داخل کشتی یا کانتینر)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

21 مهر 1395

سنگ آهن

Fe Total :61-62%

Feo :

تناژ :50000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :بندرعباس

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :25$

آنالیز محموله :download

13 مهر 1395

سنگ آهن

Fe Total :60

Feo :2

تناژ :50000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

09 شهريور 1395

سنگ آهن

Fe Total :63-64

Feo :هماتیت چغالی 4/4

تناژ :10000

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

05 شهريور 1395
» 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 «