خرید مواد معدنی

سنگ آهن

Fe Total :61-62%

Feo :

تناژ :50000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :بندرعباس

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :25$

آنالیز محموله :download

13 مهر 1395

سنگ آهن

Fe Total :60

Feo :2

تناژ :50000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

09 شهريور 1395

سنگ آهن

Fe Total :63-64

Feo :هماتیت چغالی 4/4

تناژ :10000

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

05 شهريور 1395

کرومیت

Cr204 :

Mgo :

تناژ :500-2000

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :بندر عباس

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

04 شهريور 1395

سنگ آهن

Fe Total :53.5

Feo :13.18

تناژ :20000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :کرمان

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

18 مرداد 1395

سنگ آهن

Fe Total :60-61

Feo :0

تناژ :15000

سایز :لامپ (10 - 40)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

24 خرداد 1395
» 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 «