خرید مواد معدنی

کرومیت

Cr204 :

Mgo :

تناژ :500-2000

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :بندر عباس

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

04 شهريور 1395

سنگ آهن

Fe Total :53.5

Feo :13.18

تناژ :20000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :کرمان

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

18 مرداد 1395

سنگ آهن

Fe Total :60-61

Feo :0

تناژ :15000

سایز :لامپ (10 - 40)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

24 خرداد 1395

سنگ آهن

Fe Total :62

Feo :

تناژ :3000

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :بین ایرانشهروبم

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

06 خرداد 1395

سنگ آهن

Fe Total :56%

Feo :

تناژ :2300تن

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :تخلیه شده در انبار چین

تحویل :FOB (بارگیری داخل کشتی یا کانتینر)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

29 بهمن 1394

کرومیت

Cr204 :

Mgo :

تناژ :500تا2000تن در ماه

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :بندر عباس

تحویل :FOB (بارگیری داخل کشتی یا کانتینر)

قیمت :قیمت به روز

آنالیز محموله :download

28 بهمن 1394
» 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 «