خرید مواد معدنی

سنگ آهن

Fe Total :

Feo :

تناژ :15000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :زنجان(هماتیت)

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

29 دي 1394

سنگ آهن

Fe Total :61-62

Feo :0.69

تناژ :20000

سایز :لامپ (10 - 40)

محل دپو :yazd

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :دو دلار بالای یومیتال

آنالیز محموله :download

27 دي 1394

سنگ آهن

Fe Total :

Feo :

تناژ :10000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

14 دي 1394

سنگ آهن

Fe Total :61-62

Feo :

تناژ :50000 تن

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :بندرعباس-اسکله رجایی

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

02 دي 1394

کرومیت

Cr204 :Cr2o4

Mgo :Cr2o3

تناژ :500 تن در ماه

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :استان فارس.شهرستان نیریز

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

07 آذر 1394

سنگ آهن

Fe Total :60

Feo :

تناژ :20000 تن

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :اردستان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

10 آبان 1394
» 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 «