خرید مواد معدنی

سنگ آهن

Fe Total :62

Feo :17

تناژ :10000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :سنگان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :64000

آنالیز محموله :download

10 آبان 1394

سنگ آهن

Fe Total :62

Feo :14.56

تناژ :20000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :خراسان - خواف

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :105000

آنالیز محموله :download

26 مهر 1394

سنگ آهن

Fe Total :

Feo :

تناژ :100000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :بندرعباس.بندرامام

تحویل :FOB (بارگیری داخل کشتی یا کانتینر)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

15 مهر 1394

کرومیت

Cr204 :

Mgo :

تناژ :7000تن

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :بندرعباس.بندرامام

تحویل :FOB (بارگیری داخل کشتی یا کانتینر)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

15 مهر 1394

سنگ آهن

Fe Total :

Feo :

تناژ :20.000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :اردستان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

13 مهر 1394

سنگ آهن

Fe Total :62/63

Feo :15/56

تناژ :50000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :بندر عباس

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :یومتال+2

آنالیز محموله :download

07 مهر 1394
» 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 «