خرید مواد معدنی

سنگ آهن

Fe Total :

Feo :

تناژ :50000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :بندرعباس

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :یومتال+1

آنالیز محموله :download

06 مهر 1394

ذغال سنگ

Ash :

Calorofic val. :6800_8500

تناژ :ماهیانه تا 20000 تن

سایز :کلوخه (0 - 400)

محل دپو :طبس

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

30 شهريور 1394

سنگ آهن

Fe Total :

Feo :

تناژ :20.000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :اردستان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :55 $

آنالیز محموله :download

28 شهريور 1394

سنگ آهن

Fe Total :60

Feo :14

تناژ :15000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :سیرجان

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :-3یومتال

آنالیز محموله :download

12 شهريور 1394

سنگ آهن

Fe Total :عيار 55

Feo :19/5

تناژ :1000 تن

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :تماس بگيريد

آنالیز محموله :download

09 شهريور 1394

سنگ آهن

Fe Total :65 تا 66

Feo :

تناژ :ماهیانه 20000 تن (FOT یا EXW )

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :بندرعباس

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :کنسانتره بندرعباس200000 و گندله 350000

آنالیز محموله :download

21 تير 1394
» 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 «