خرید مواد معدنی

سنگ آهن

Fe Total :60

Feo :14

تناژ :15000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :سیرجان

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :-3یومتال

آنالیز محموله :download

12 شهريور 1394

سنگ آهن

Fe Total :عيار 55

Feo :19/5

تناژ :1000 تن

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :تماس بگيريد

آنالیز محموله :download

09 شهريور 1394

سنگ آهن

Fe Total :65 تا 66

Feo :

تناژ :ماهیانه 20000 تن (FOT یا EXW )

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :بندرعباس

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :کنسانتره بندرعباس200000 و گندله 350000

آنالیز محموله :download

21 تير 1394

سنگ آهن

Fe Total :50-51

Feo :1

تناژ :15000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :میانه

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

20 تير 1394

سنگ آهن

Fe Total :

Feo :9

تناژ :200000تن

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :خواف

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :30هزارتومان

آنالیز محموله :download

15 تير 1394

سنگ آهن

Fe Total :

Feo :9

تناژ :200000تن

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :خواف

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :30هزارتومان

آنالیز محموله :download

15 تير 1394
» 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 «