خرید معدن

باریت

نوع پروانه :گواهی کشف

قیمت :توافقی

آدرس :زنجان-ابهر-کیلومتر7 جاده قیدار

آنللیز معدن :download

16 دي 1395

سنگ نقره

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :توافقی و شراکت

آدرس :تهران.ساوه

آنللیز معدن :download

15 دي 1395

معدن سیلیس

نوع پروانه :پروانه اکتشاف

قیمت :توافقی

آدرس :نهبندان

آنللیز معدن :download

14 دي 1395

اهن.هماتیت

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :توافق.بیش.از50سهم.واگذارنمیشودتاریخ.تماس11..95ت.ت09131456143.

آدرس :کرمان.شهرستان.بافت.فاصله.تامرکزشهر25kM

آنللیز معدن :download

13 دي 1395

پرلیت

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :توافقی

آدرس :خراسان جنوبی شهرستان فردوس

آنللیز معدن :download

02 دي 1395

سنگ اهن

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :900000000

آدرس :استان فارس.قطرویه.50کیلومتری معادن گل گهر سیرجان

آنللیز معدن :download

23 آذر 1395
» 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 «