خرید معدن

سرب وروی

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :توافقی

آدرس :استان. سمنان دامغان

آنللیز معدن :download

22 آذر 1395

معدن سیلیس

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :توافقی کارشناسی

آدرس :کرمان سیرجان

آنللیز معدن :download

21 آذر 1395

مرمریت سه رنگ

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :توافقی

آدرس :کرمان اول جاده ی چشمه سر دوش 100 متری جاده

آنللیز معدن :download

21 آذر 1395

معدن آهن 65درصد

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :توافقی

آدرس :کرمان 60 کیلومتری حاجی آباد

آنللیز معدن :download

21 آذر 1395

دونیت - کرومیت

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :6000000000

آدرس :استان فارس- شهرستان نیریز

آنللیز معدن :download

15 آذر 1395

کرومیت

نوع پروانه :گواهی کشف

قیمت :توافقی

آدرس :ارزویه ابدشت بافت کرمان

آنللیز معدن :download

09 آذر 1395
» 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 «