خرید معدن

فروش معدن زغالسنگ

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :توافقی

آدرس :استان سمنان-شهرستان شاهرود-روستای تاش-حقعلی

آنللیز معدن :download

07 آبان 1395

مرمر

نوع پروانه :ثبت محدوده

قیمت :توافقی

آدرس :آذربایجان غربی - ماکو

آنللیز معدن :download

01 آبان 1395

مرمریت کرم

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :نظر کارشناس

آدرس :جاده همدان سنندج

آنللیز معدن :download

25 مهر 1395

مرمریت کرم

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :نظر کارشناس

آدرس :جاده همدان سنندج

آنللیز معدن :download

25 مهر 1395

شن و ماسه کوهی، مرمریت و سیلیس

نوع پروانه :پروانه اکتشاف

قیمت :500 میلیون تومان

آدرس :محلات

آنللیز معدن :download

25 مهر 1395

مرمريت پر طاووسي

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس :بجستان

آنللیز معدن :download

22 مهر 1395
» 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 «