خرید معدن

سنگ لاشه

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :40 میلیون تومان

آدرس :خراسان رضوی - 40 کیلومتری مشهد

آنللیز معدن :download

23 اسفند 1395

سنگ آهن پلاسری

نوع پروانه :ثبت محدوده

قیمت :500 میلیون تومان

آدرس :سنگان خواف

آنللیز معدن :download

23 اسفند 1395

فروش معدن مرمر سبز

نوع پروانه :ثبت محدوده

قیمت :توافقی

آدرس :خراسان

آنللیز معدن :download

11 اسفند 1395

اهن هماتیت

نوع پروانه :گواهی کشف

قیمت :بصورت اجاره پیمان واگذار میشود

آدرس :جنب مجتمع معادن سنگان

آنللیز معدن :download

09 اسفند 1395

سنگ آهن

نوع پروانه :پروانه اکتشاف

قیمت :توافقی

آدرس :ضلع جنوبی گلگهر سیرجان

آنللیز معدن :download

08 اسفند 1395

فروش معدن مرمر سبز

نوع پروانه :ثبت محدوده

قیمت :توافقی

آدرس :خراسان

آنللیز معدن :download

07 اسفند 1395
» 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1