اخبار و اطلاع رسانی

اخبار عمومی

89 روز قبل

اطلاعیه
  کاربران گرامی سایت لطفاً توجه بفرمائید کلیه قیمتهای مندرج در سایت بر اساس تحویل به صورت فله (مقادیر بالاتر ازبیست هزار تن) بوده و در بارهای با تناژ پائین تر، قیمت ها به مراتب پائین تر از قیمتهای  مندرج در سایت می باشد