همکاری با ما

تکمیل فرم همکاری

تکمیل مواردی که با * مشخص شده است ضروریست. لطفا اطلاعات را به فارسی وارد نمایید

سایت Umetal به منظور انجام برخی از امور و فعالیتهای مرتبط از علاقمندان با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

  • آشنایی به معادن منطقه
  • آشنایی با مفاهیم مربوط به خرید و فروش مواد معدنی
  • داشتن دفتر اداری

همچنین ...

  • معادن
  • شرکتهای حمل و نقل داخلی و خارجی
  • شرکتهای کشتیرانی
  • انبارها